Disclaimer

Gebruik van deze website

WetsWijzer Juridisch Adviesbureau betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze site uiterste zorgvuldigheid.
Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Verbindingen naar andere websites

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. U dient zich ervan bewust te zijn dat WetsWijzer Juridisch Adviesbureau geen controle uitoefent over deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

WetsWijzer Juridisch Adviesbureau respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s en afbeeldingen). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WetsWijzer Juridisch Adviesbureau over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WetsWijzer Juridisch Adviesbureau.

Toepasselijk recht

Op deze website is de geldende Nederlandse wetgeving van toepassing.

KvKnummer 54576957
BTW nummer 1667.33.363.B.01
Mobiele telefoon : 06-20225875
E-mail : info@wetswijzer.com

Copyright 2015 WetsWijzer Juridisch Adviesbureau