Privacy Statement

Dit Privacy Statement informeert u over de wijze waarop informatie, die u verstrekt via de website, wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met betrekking tot dit Privacy Statement aandachtig door voordat u gebruik maakt van informatie op de website of zelf gegevens via de website verstrekt.

Actieve informatievergaring

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks via e-mail met WetsWijzer Juridisch Adviesbureau te communiceren. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgegevens bevatten (d.w.z. informatie die direct tot uw persoon te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz.). E-mailadressen worden uitsluitend gebruikt waarvoor dit is opgegeven. Uw persoonsgegevens kunnen worden vrijgeven indien WetsWijzer Juridisch Adviesbureau hiertoe wordt verplicht op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

Verbindingen naar andere websites

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. U dient zich ervan bewust te zijn dat WetsWijzer Juridisch Adviesbureau geen controle uitoefent over deze websites en dat dit Privacy Statement niet van toepassing is op deze websites. Aangeraden wordt bij ieder bezoek van een website de Privacy Statement van de betreffende website te raadplegen.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail stuurt aan WetsWijzer Juridisch Adviesbureau kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. WetsWijzer Juridisch Adviesbureau raadt u aan geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan WetsWijzer Juridisch Adviesbureau  B.V. te sturen. Indien u er voor kiest toch berichten per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Beveiliging

WetsWijzer Juridisch Adviesbureau tracht het verzenden van persoonsgegevens vanuit uw computer naar deze site te beschermen. U dient zich echter te realiseren dat Internetverkeer nooit 100% veilig of storingsvrij is, en dat geldt met name voor het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie u per e-mail toestuurt.

Toepasselijk recht

Op deze website is de geldende Nederlandse wetgeving van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de toepassing van de betreffende wetten en de bijbehorende bepalingen alsmede dit Privacy Statement.

Wijzigingen

WetsWijzer Juridisch Adviesbureau behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Privacy Statement) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. U verklaart zich ook met dergelijke herzieningen akkoord en dient deze pagina derhalve regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest actuele bepalingen waaraan u gebonden bent.

Tot slot

Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website(s), neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met WetsWijzer Juridisch Adviesbureau.

KvKnummer 54576957
BTW nummer 1667.33.363.B.01
Mobiele telefoon : 06-20225875
E-mail : info@wetswijzer.com

Copyright 2015 WetsWijzer Juridisch Adviesbureau